+47 47318058

Kronikk Om Sjukefraværet!

Under ligger en kronikk om sjukefraværet skrevet av Håkon Lasse Leira i 2010, men jeg vil påstå at den er like aktuell i dag! Angrepene på sykelønnsordningen er etter hvert blitt ganske voldsomme. Denne ordningen som har hatt stor støtte både i folket og på Stortinget, blir nå karakterisert som en ordning som favoriserer de […]