+47 47318058

Spørsmål & Svar

Populære spørsmål

Spørsmål & Svar

Har en krav på nattillegg og svingskift dersom man får beskjed om å fortsette på dagskift hele turen?

Man har ikke krav på nattillegg eller svingskift dersom man fortsetter på dagskift, uavhengig om det blir informert om før eller etter oppmøte heliport.

Har en krav på overtid og ventetid dersom en RP ansatt for utsatt hjemreisen sin?

Alle har krav på ventetid fra planlagt hjemreise tidspunkt frem til ny avreise tidspunkt. De i RP har først krav på overtid når 168 timer offshore er nådd.

Har en krav på nattillegg dersom en er sykemeldt?

Så lenge turen er avtalt på forhånd (fast 2-4 rotasjon eller for ansatte i RP), har man krav på nattillegg dersom en var frisk og skulle jobbet natt offshore.