+47 47318058

Covid-19. Forsterkede tiltak Equinor UPN

Kort oppsummert innføres følgende tiltak – i tillegg til den allerede innførte covid-19 testen som tas på heliport før utreise;


1. Har du Covid-19 lignende symptomer før utreise?

a. Test deg to ganger med hurtigtest(selvtest) med minst 24 timers mellomrom før utreise

b. Kontakt sykepleietelefonen for avklaring om hvilke føringer som gjelder ved ankomst offshore


2. Har du testet positivt for Covid-19 før utreise?

a. Skal du ikke reise ut offshore før det har gått minst 4 døgn etter symptomdebut og du har vært feberfri (uten bruk av febernedsettende) i minst 24 timer


3. Er du hustandsmedlem eller tilsvarende nær (typisk kjæreste) til person med påvist Covid-19 og ikke har hatt Covid-19 etter 1. januar 2022?

a. Skal du ikke reise offshore før det har gått tre døgn etter at nærkontakten fikk positiv Covid test

Teste deg to ganger med minst 24 timers mellomrom i dette tidsrommet. Kontakt sykepleiertelefonen før utreise

b. Personell som har gjennomgått Covid-19 etter 1. januar 2022 er unntatt fra disse restriksjonene. Dokumentasjon på gjennomgått Covid-19 medbringes


4. Er du nærkontakt til person med påvist Covid-19 som ikke er del av din husstand?

a. Skal du ta en Covid-19 hurtigtest (selvtest) før utreise

b. Kontakt sykepleietelefonen før utreise

c. Underlagt forsterkede smitteverntiltak på installasjonen.


Det blir sendt ut informasjon til personell som skal reise ut vedrørende dette.

Mvh

Safeklubben i Beerenberg

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags